Indice
enduro de Campina Grande Folha 1


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Imp 2T=150cc, 4T=250cc

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
ch246   100   P     00.00.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   101   C   ,100   00.00.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   105   C   ,500   00.00.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   111   P   1,500   00.02.30   09.52   11.21   et1La,,  
et1Ch   115   P   2,900   00.04.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   121   P   3,000   00.05.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   125   P   5,000   00.08.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   131   P   7,000   00.11.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   135   P   9,500   00.15.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
et4La   141   P   12,000   00.20.00   14.50   16.22   et4La,,  
et4Ch   145   P   16,500   00.27.30   14.50   16.22   et4Ch,,  
ch135   149   H   16,600   00.50.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   161   P   19,000   00.54.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   165   P   20,000   00.55.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   171   P   20,500   00.56.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   175   P   21,500   00.58.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   181   P   23,500   01.01.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   185   P   24,000   01.02.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   200   H   31,000   01.40.00   11.30   12.59   ch246,,  
ctLa   201   C   ,100   01.40.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   205   C   ,500   01.40.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   211   E   1,500   01.42.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   215   E   2,900   01.44.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   221   E   3,000   01.45.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   225   E   5,000   01.48.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   231   E   7,000   01.51.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   235   E   9,500   01.55.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   249   H   16,600   02.30.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   261   E   19,000   02.34.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   265   E   20,000   02.35.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   271   E   20,500   02.36.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   275   E   21,500   02.38.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   281   E   23,500   02.41.30   14.50   16.22   et8La,,  


enduro de Campina Grande Folha 2


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Imp 2T=150cc, 4T=250cc

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
et8Ch   285   E   24,000   02.42.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   300   H   31,000   03.20.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   301   C   ,100   03.20.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   305   C   ,500   03.20.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   311   E   1,500   03.22.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   315   E   2,900   03.24.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   321   E   3,000   03.25.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   325   E   5,000   03.28.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   331   E   7,000   03.31.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   335   E   9,500   03.35.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   349   H   16,600   04.10.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   361   E   19,000   04.14.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   365   E   20,000   04.15.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   371   E   20,500   04.16.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   375   E   21,500   04.18.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   381   E   23,500   04.21.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   385   E   24,000   04.22.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
CHF   400   H   31,000   05.00.00   14.50   16.22   ,,  


Indice
enduro de Campina Grande Folha 3


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Imp 2T=300cc, 4T=450cc

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
ch246   100   P     00.00.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   101   C   ,100   00.00.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   105   C   ,500   00.00.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   111   P   1,500   00.02.30   09.52   11.21   et1La,,  
et1Ch   115   P   2,900   00.04.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   121   P   3,000   00.05.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   125   P   5,000   00.08.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   131   P   7,000   00.11.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   135   P   9,500   00.15.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
et4La   141   P   12,000   00.20.00   14.50   16.22   et4La,,  
et4Ch   145   P   16,500   00.27.30   14.50   16.22   et4Ch,,  
ch135   149   H   16,600   00.50.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   161   P   19,000   00.54.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   165   P   20,000   00.55.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   171   P   20,500   00.56.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   175   P   21,500   00.58.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   181   P   23,500   01.01.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   185   P   24,000   01.02.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   200   H   31,000   01.40.00   11.30   12.59   ch246,,  
ctLa   201   C   ,100   01.40.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   205   C   ,500   01.40.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   211   E   1,500   01.42.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   215   E   2,900   01.44.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   221   E   3,000   01.45.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   225   E   5,000   01.48.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   231   E   7,000   01.51.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   235   E   9,500   01.55.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   249   H   16,600   02.30.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   261   E   19,000   02.34.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   265   E   20,000   02.35.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   271   E   20,500   02.36.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   275   E   21,500   02.38.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   281   E   23,500   02.41.30   14.50   16.22   et8La,,  


enduro de Campina Grande Folha 4


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Imp 2T=300cc, 4T=450cc

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
et8Ch   285   E   24,000   02.42.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   300   H   31,000   03.20.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   301   C   ,100   03.20.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   305   C   ,500   03.20.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   311   E   1,500   03.22.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   315   E   2,900   03.24.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   321   E   3,000   03.25.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   325   E   5,000   03.28.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   331   E   7,000   03.31.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   335   E   9,500   03.35.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   349   H   16,600   04.10.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   361   E   19,000   04.14.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   365   E   20,000   04.15.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   371   E   20,500   04.16.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   375   E   21,500   04.18.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   381   E   23,500   04.21.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   385   E   24,000   04.22.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
CHF   400   H   31,000   05.00.00   14.50   16.22   ,,  


Indice
enduro de Campina Grande Folha 5


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Over 35

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
ch246   100   P     00.00.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   101   C   ,100   00.00.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   105   C   ,500   00.00.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   111   P   1,500   00.02.30   09.52   11.21   et1La,,  
et1Ch   115   P   2,900   00.04.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   121   P   3,000   00.05.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   125   P   5,000   00.08.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   131   P   7,000   00.11.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   135   P   9,500   00.15.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
et4La   141   P   12,000   00.20.00   14.50   16.22   et4La,,  
et4Ch   145   P   16,500   00.27.30   14.50   16.22   et4Ch,,  
ch135   149   H   16,600   00.50.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   161   P   19,000   00.54.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   165   P   20,000   00.55.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   171   P   20,500   00.56.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   175   P   21,500   00.58.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   181   P   23,500   01.01.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   185   P   24,000   01.02.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   200   H   31,000   01.40.00   11.30   12.59   ch246,,  
ctLa   201   C   ,100   01.40.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   205   C   ,500   01.40.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   211   E   1,500   01.42.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   215   E   2,900   01.44.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   221   E   3,000   01.45.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   225   E   5,000   01.48.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   231   E   7,000   01.51.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   235   E   9,500   01.55.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   249   H   16,600   02.30.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   261   E   19,000   02.34.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   265   E   20,000   02.35.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   271   E   20,500   02.36.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   275   E   21,500   02.38.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   281   E   23,500   02.41.30   14.50   16.22   et8La,,  


enduro de Campina Grande Folha 6


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Over 35

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
et8Ch   285   E   24,000   02.42.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   300   H   31,000   03.20.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   301   C   ,100   03.20.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   305   C   ,500   03.20.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   311   E   1,500   03.22.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   315   E   2,900   03.24.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   321   E   3,000   03.25.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   325   E   5,000   03.28.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   331   E   7,000   03.31.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   335   E   9,500   03.35.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   349   H   16,600   04.10.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   361   E   19,000   04.14.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   365   E   20,000   04.15.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   371   E   20,500   04.16.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   375   E   21,500   04.18.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   381   E   23,500   04.21.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   385   E   24,000   04.22.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
CHF   400   H   31,000   05.00.00   14.50   16.22   ,,  


Indice
enduro de Campina Grande Folha 7


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Over 45

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
ch246   100   P     00.00.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   101   C   ,100   00.00.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   105   C   ,500   00.00.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   111   P   1,500   00.02.30   09.52   11.21   et1La,,  
et1Ch   115   P   2,900   00.04.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   121   P   3,000   00.05.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   125   P   5,000   00.08.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   131   P   7,000   00.11.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   135   P   9,500   00.15.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
et4La   141   P   12,000   00.20.00   14.50   16.22   et4La,,  
et4Ch   145   P   16,500   00.27.30   14.50   16.22   et4Ch,,  
ch135   149   H   16,600   00.50.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   161   P   19,000   00.54.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   165   P   20,000   00.55.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   171   P   20,500   00.56.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   175   P   21,500   00.58.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   181   P   23,500   01.01.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   185   P   24,000   01.02.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   200   H   31,000   01.40.00   11.30   12.59   ch246,,  
ctLa   201   C   ,100   01.40.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   205   C   ,500   01.40.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   211   E   1,500   01.42.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   215   E   2,900   01.44.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   221   E   3,000   01.45.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   225   E   5,000   01.48.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   231   E   7,000   01.51.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   235   E   9,500   01.55.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   249   H   16,600   02.30.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   261   E   19,000   02.34.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   265   E   20,000   02.35.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   271   E   20,500   02.36.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   275   E   21,500   02.38.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   281   E   23,500   02.41.30   14.50   16.22   et8La,,  


enduro de Campina Grande Folha 8


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Over 45

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
et8Ch   285   E   24,000   02.42.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   300   H   31,000   03.20.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   301   C   ,100   03.20.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   305   C   ,500   03.20.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   311   E   1,500   03.22.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   315   E   2,900   03.24.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   321   E   3,000   03.25.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   325   E   5,000   03.28.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   331   E   7,000   03.31.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   335   E   9,500   03.35.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   349   H   16,600   04.10.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   361   E   19,000   04.14.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   365   E   20,000   04.15.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   371   E   20,500   04.16.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   375   E   21,500   04.18.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   381   E   23,500   04.21.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   385   E   24,000   04.22.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
CHF   400   H   31,000   05.00.00   14.50   16.22   ,,  


Indice
enduro de Campina Grande Folha 9


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Nacional

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
ch246   100   P     00.00.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   101   C   ,100   00.00.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   105   C   ,500   00.00.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   111   P   1,500   00.02.30   09.52   11.21   et1La,,  
et1Ch   115   P   2,900   00.04.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   121   P   3,000   00.05.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   125   P   5,000   00.08.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   131   P   7,000   00.11.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   135   P   9,500   00.15.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
et4La   141   P   12,000   00.20.00   14.50   16.22   et4La,,  
et4Ch   145   P   16,500   00.27.30   14.50   16.22   et4Ch,,  
ch135   149   H   16,600   00.50.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   161   P   19,000   00.54.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   165   P   20,000   00.55.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   171   P   20,500   00.56.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   175   P   21,500   00.58.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   181   P   23,500   01.01.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   185   P   24,000   01.02.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   200   H   31,000   01.40.00   11.30   12.59   ch246,,  
ctLa   201   C   ,100   01.40.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   205   C   ,500   01.40.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   211   E   1,500   01.42.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   215   E   2,900   01.44.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   221   E   3,000   01.45.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   225   E   5,000   01.48.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   231   E   7,000   01.51.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   235   E   9,500   01.55.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   249   H   16,600   02.30.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   261   E   19,000   02.34.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   265   E   20,000   02.35.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   271   E   20,500   02.36.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   275   E   21,500   02.38.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   281   E   23,500   02.41.30   14.50   16.22   et8La,,  


enduro de Campina Grande Folha 10


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Nacional

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
et8Ch   285   E   24,000   02.42.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   300   H   31,000   03.20.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   301   C   ,100   03.20.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   305   C   ,500   03.20.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   311   E   1,500   03.22.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   315   E   2,900   03.24.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   321   E   3,000   03.25.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   325   E   5,000   03.28.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   331   E   7,000   03.31.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   335   E   9,500   03.35.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   349   H   16,600   04.10.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   361   E   19,000   04.14.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   365   E   20,000   04.15.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   371   E   20,500   04.16.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   375   E   21,500   04.18.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   381   E   23,500   04.21.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   385   E   24,000   04.22.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
CHF   400   H   31,000   05.00.00   14.50   16.22   ,,  


Indice
enduro de Campina Grande Folha 11


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Intermediario

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
ch246   100   P     00.00.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   101   C   ,100   00.00.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   105   C   ,500   00.00.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   111   P   1,500   00.02.30   09.52   11.21   et1La,,  
et1Ch   115   P   2,900   00.04.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   121   P   3,000   00.05.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   125   P   5,000   00.08.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   131   P   7,000   00.11.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   135   P   9,500   00.15.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
et4La   141   P   12,000   00.20.00   14.50   16.22   et4La,,  
et4Ch   145   P   16,500   00.27.30   14.50   16.22   et4Ch,,  
ch135   149   H   16,600   00.50.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   161   P   19,000   00.54.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   165   P   20,000   00.55.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   171   P   20,500   00.56.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   175   P   21,500   00.58.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   181   P   23,500   01.01.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   185   P   24,000   01.02.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   200   H   31,000   01.40.00   11.30   12.59   ch246,,  
ctLa   201   C   ,100   01.40.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   205   C   ,500   01.40.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   211   E   1,500   01.42.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   215   E   2,900   01.44.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   221   E   3,000   01.45.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   225   E   5,000   01.48.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   231   E   7,000   01.51.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   235   E   9,500   01.55.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   249   H   16,600   02.30.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   261   E   19,000   02.34.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   265   E   20,000   02.35.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   271   E   20,500   02.36.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   275   E   21,500   02.38.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   281   E   23,500   02.41.30   14.50   16.22   et8La,,  


enduro de Campina Grande Folha 12


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Intermediario

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
et8Ch   285   E   24,000   02.42.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   300   H   31,000   03.20.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   301   C   ,100   03.20.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   305   C   ,500   03.20.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   311   E   1,500   03.22.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   315   E   2,900   03.24.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   321   E   3,000   03.25.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   325   E   5,000   03.28.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   331   E   7,000   03.31.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   335   E   9,500   03.35.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   349   H   16,600   04.10.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   361   E   19,000   04.14.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   365   E   20,000   04.15.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   371   E   20,500   04.16.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   375   E   21,500   04.18.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   381   E   23,500   04.21.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   385   E   24,000   04.22.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
CHF   400   H   31,000   05.00.00   14.50   16.22   ,,  


Indice
enduro de Campina Grande Folha 13


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Estreantes

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
ch246   100   P     00.00.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   101   C   ,100   00.00.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   105   C   ,500   00.00.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   111   P   1,500   00.02.30   09.52   11.21   et1La,,  
et1Ch   115   P   2,900   00.04.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   121   P   3,000   00.05.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   125   P   5,000   00.08.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   131   P   7,000   00.11.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   135   P   9,500   00.15.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
et4La   141   P   12,000   00.20.00   14.50   16.22   et4La,,  
et4Ch   145   P   16,500   00.27.30   14.50   16.22   et4Ch,,  
ch135   149   H   16,600   00.50.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   161   P   19,000   00.54.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   165   P   20,000   00.55.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   171   P   20,500   00.56.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   175   P   21,500   00.58.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   181   P   23,500   01.01.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   185   P   24,000   01.02.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   200   H   31,000   01.40.00   11.30   12.59   ch246,,  
ctLa   201   C   ,100   01.40.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   205   C   ,500   01.40.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   211   E   1,500   01.42.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   215   E   2,900   01.44.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   221   E   3,000   01.45.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   225   E   5,000   01.48.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   231   E   7,000   01.51.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   235   E   9,500   01.55.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   249   H   16,600   02.30.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   261   E   19,000   02.34.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   265   E   20,000   02.35.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   271   E   20,500   02.36.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   275   E   21,500   02.38.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   281   E   23,500   02.41.30   14.50   16.22   et8La,,  


enduro de Campina Grande Folha 14


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Estreantes

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
et8Ch   285   E   24,000   02.42.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   300   H   31,000   03.20.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   301   C   ,100   03.20.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   305   C   ,500   03.20.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   311   E   1,500   03.22.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   315   E   2,900   03.24.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   321   E   3,000   03.25.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   325   E   5,000   03.28.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   331   E   7,000   03.31.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   335   E   9,500   03.35.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   349   H   16,600   04.10.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   361   E   19,000   04.14.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   365   E   20,000   04.15.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   371   E   20,500   04.16.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   375   E   21,500   04.18.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   381   E   23,500   04.21.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   385   E   24,000   04.22.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
CHF   400   H   31,000   05.00.00   14.50   16.22   ,,  


Indice
enduro de Campina Grande Folha 15


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Regional

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
ch246   100   P     00.00.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   101   C   ,100   00.00.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   105   C   ,500   00.00.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   111   P   1,500   00.02.30   09.52   11.21   et1La,,  
et1Ch   115   P   2,900   00.04.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   121   P   3,000   00.05.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   125   P   5,000   00.08.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   131   P   7,000   00.11.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   135   P   9,500   00.15.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
et4La   141   P   12,000   00.20.00   14.50   16.22   et4La,,  
et4Ch   145   P   16,500   00.27.30   14.50   16.22   et4Ch,,  
ch135   149   H   16,600   00.50.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   161   P   19,000   00.54.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   165   P   20,000   00.55.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   171   P   20,500   00.56.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   175   P   21,500   00.58.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   181   P   23,500   01.01.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   185   P   24,000   01.02.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   200   H   31,000   01.40.00   11.30   12.59   ch246,,  
ctLa   201   C   ,100   01.40.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   205   C   ,500   01.40.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   211   E   1,500   01.42.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   215   E   2,900   01.44.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   221   E   3,000   01.45.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   225   E   5,000   01.48.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   231   E   7,000   01.51.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   235   E   9,500   01.55.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   249   H   16,600   02.30.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   261   E   19,000   02.34.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   265   E   20,000   02.35.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   271   E   20,500   02.36.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   275   E   21,500   02.38.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   281   E   23,500   02.41.30   14.50   16.22   et8La,,  


enduro de Campina Grande Folha 16


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Regional

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
et8Ch   285   E   24,000   02.42.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
ch246   300   H   31,000   03.20.00   14.50   16.22   ch246,,  
ctLa   301   C   ,100   03.20.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   305   C   ,500   03.20.50   14.50   16.22   ctCh,,  
et1La   311   E   1,500   03.22.30   14.50   16.22   et1La,,  
et1Ch   315   E   2,900   03.24.50   14.50   16.22   et1Ch,,  
et2La   321   E   3,000   03.25.00   14.50   16.22   et2La,,  
et2Ch   325   E   5,000   03.28.20   14.50   16.22   et2Ch,,  
et3La   331   E   7,000   03.31.40   14.50   16.22   et3La,,  
et3Ch   335   E   9,500   03.35.50   14.50   16.22   et3Ch,,  
ch135   349   H   16,600   04.10.00   14.50   16.22   ch135,,  
et6La   361   E   19,000   04.14.00   14.50   16.22   et6La,,  
et6Ch   365   E   20,000   04.15.40   14.50   16.22   et6Ch,,  
et7La   371   E   20,500   04.16.30   14.50   16.22   et7La,,  
et7Ch   375   E   21,500   04.18.10   14.50   16.22   et7Ch,,  
et8La   381   E   23,500   04.21.30   14.50   16.22   et8La,,  
et8Ch   385   E   24,000   04.22.20   14.50   16.22   et8Ch,,  
CHF   400   H   31,000   05.00.00   14.50   16.22   ,,  


Indice
enduro de Campina Grande Folha 17


Marcao

FICHA TECNICA
em 25.02.18 as 18.30 Baja

Posto   Cod   Tipo  Distancia  Acumulado  Abre   Fecha   Observacao  
ctLa   101   C   ,100   00.00.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   105   C   ,500   00.00.50   14.50   16.22   ctCh,,  
ctLa   201   C   ,100   01.40.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   205   C   ,500   01.40.50   14.50   16.22   ctCh,,  
ctLa   301   C   ,100   03.20.10   14.50   16.22   ctLa,,  
ctCh   305   C   ,500   03.20.50   14.50   16.22   ctCh,,  
Imp Imp Over Over Nacional Intermediario Estreantes Regional Baja